Training

Đào tạo Marketing tại doanh nghiệp là chương trình đào tạo nội bộ- inhouse training- cho doanh nghiệp. Chương trình được thiết kế riêng theo yêu cầu từ các doanh nghiệp, tổ chức và các đội nhóm. Giúp doanh nghiệp đẩy mạnh việc triển khai, phát triển Digital Marketing. Tiến tới tăng doanh thu và phát triển mạnh thương hiệu qua internet.

Chương trình Inhouse training được tổ chức bởi Công ty PA Marketing. Với sự dẫn dắt của giảng viên/ chuyên gia đào tạo Nguyễn Phan Anh. Cùng với các cộng sự và khách mời là chuyên gia theo đơn đặt hàng của quý doanh nghiệp, tổ chức.

1.Có gì ở khóa học đào tạo Marketing tại doanh nghiệp của PA Marketing?

Chương trình đào tạo nội bộ [inhouse training] sẽ được thiết kế “may đo” riêng cho doanh nghiệp của bạn. Theo các yêu cầu riêng của bạn, cho sản phẩm/ dịch vụ. Thay vì các chương trình của các trung tâm đào tạo đã lên sẵn. Không đúng theo yêu cầu, mong muốn của doanh nghiệp/ tổ chức/ đội nhóm. Chương trình đào tạo inhouse training còn giúp doanh nghiệp bảo mật tối đa về thông tin và chiến lược kinh doanh. Giúp các nhân viên và doanh nghiệp, tổ chức trở nên gắn kết, có trách nhiệm hơn.

Share

Salon Marketing 360°
Recipe for
Salon Success

Smart Check-in
System
for Nail Salon

You may also like

1800 807 6107