New iOS product line

Premium
Nail Salon POS

Build tiệm mới Thành công

Chỉ sau 1 năm sử dụng NailSoft, Sean Phạm
đã build được tiệm nail thành công:

SALON SOFTWARE

Tap To Pay

TÍNH NĂNG LẤY TIỀN TIỀN PHÍ CÀ THẺ BẰNG SMARTPHONE:

1. Dùng Iphone / Android lấy phí cà thẻ, không tốn tiền mua thiết bị

2. Không lo mất kết nối reviews

3. Thợ có thể tính tiền khi tiệm đông khách

4. Không tốn tiền mua Mobile Terminal (tiết kiệm đến $500)

Với NailSoft
NAILMASTER DAMON
Họ có thể:

Đăng ký nhân
VOUCHER khuyến mãi

Đăng Ký Ngay

1800 807 6107